ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการส่งเสริมนิสัยการอ่านและการการเรียนรู้ "ปัน ปัญ" โดย นายวีรนิตย์ แสงสว่าง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนโพธินมิตวิทยาคม
วันที่ 6 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (ระดับมัธยมศึกษา) ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นทบุรี
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 206 ครั้ง