ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน
 

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ครูปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชนากานต์ กรรมฉิม ได้รับรางวัล เด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางเรวดี เวียงอำพล ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำเสนอการสรุปโครงการ ปี 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิชัยบรรดาศักดิ์
วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายปวริศร์ โตน้ำ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนางองค์นาถ สงธิ เข้าร่วมประชุมหัวข้อชี้แจงบุคลากรดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
22 เมษายน 2561 นายปวริศร์ โตน้ำ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโพธิินิมิตวิทยาคม ครูสิทธิา เสาร์แดน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Mini marathon Non.
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 447 ครั้ง