ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานพัสดุ
วันที่ 27 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมพัฒนาถนนปากเกร็ด
วันที่ 31. กค. 60 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์. และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่คุณครูมรกต ศิลปวิทย์ ณวัดชลประทานฯ ศาลา7
วันที่ 28 ก.ค. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตัวแทนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพร. 10
วันที่ 28 กค. 60 กลุ่มสาระฯการงานฯร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ร. 10
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ร่วมงานผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงบประมาณและงานบุคคลและหัวหน้างานการเงินเข้าร่วมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพุธที่16 สิงหาคม 2560 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงบประมาณและงานบุคคลเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจกิจกรรมการวาดภาพในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณปี 2560
วันที่ 20 ส.ค. 60 คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีมงคลสมรส ครูสมควร พ่อวงษ์
วันที่ 23 สิงหาคม2560 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ ห้องทองดี
วันที่25 สิงหาคม 2560 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครู คมสันต์ ดางามและคุณครูปวริศร์ โตน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางชิคชนก สุภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล นำคุณครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าเยี่ยมคุณพ่อของคุณครู จันทร์ฉาย โภคมูลผล ครูโร
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 665 ครั้ง