ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
วันที่ 11 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการชูชาติ ชัยบุรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการมีพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ณ โรงแรมริชมอนต
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ครูทองสา ทวีโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และครูณัฐญาก์ จอกแก้ว ครูชำนาญพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานในสถาน
วันที่ 25 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานทั่วไปจัดเตรียมสถานที่รับสมัครนักเรียน ม. 1 ณ ห้องทองดี
4 เมษายน 2561 ประุชมนักการ แม่บ้าน ลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมทองดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน 2561
วันที่ 6 เมษายน 2561 นายมงคล พันตาเอก พนักงานขับรถ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขับรถประจำโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 695 ครั้ง