ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มการบริหารงานวิชาการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) รับฟังนโยบาย นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสาวสุชญา แสงฉลวย ครู คศ. 1 หัวหน้างานแผนงานฯ สรุปผลภาพรวมการสรุปโครงการ ปี 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิชัยบรรดาศักดิ์
วันที่ 25 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานทั่วไปจัดเตรียมสถานที่รับสมัครนักเรียน ม. 1 ณ ห้องทองดี
วันที่ 25 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการรับสมัครนักเรียน ม. 1 ณ ห้องทองดี
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนวันที่ 27 มีนาคม 2561
วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและคณะครูร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลในการเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ ณ สนามบินดอนเมือง
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1034 ครั้ง