ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Executive


Director
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
Link

Stats
Start 08/05/2013
Last Update 22/02/2017
Visitors 649351
Page Views 1037932
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
DOWNLOAD
เค้าโครงงานวิจัย 5 บท
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ถ่ายภาพกับผู้บริหารโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเป็นที่ระลึก
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบชิงชนะเลิศ โพธินิมิตวิทยาคม ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 4 - 2
นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ
Activity
การทำหนดราคาการจ้างเหมาครูสอนชาวต่างชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password


Timetable
รายชื่อศิษย์เก่า
    กุมภาพันธ์ 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   123 4
567891011
12 13 141516 17 18
19 20 212223 24 25
26 27 28    
Calendar
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60
จัดสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60
ส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผลปลายภาค 2/59
17 ก.พ. 60
ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60
จัดสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60
กำหนดให้นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
24 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอน ( มส.)
24 ก.พ. 60
ครูประจำวิชาส่งรายชื่อ นร.ไม่มีสิทธิ์สอบ(มส.)
24 ก.พ. 60
ส่งสำเนาข้อสอบปลายภาค 2/2559
24 ก.พ. 60
ส่งบันทึกคะแนนเก็บ ไม่ถึง 50 คะแนน
27 ก.พ. 60 ถึง 02 มี.ค. 60
กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60
กรอกคะแนนใน BookMarkและ SGS
08 มี.ค. 60
ส่งฐานข้อมูล BookMarkที่งานวัดผล
09 มี.ค. 60
ครูที่ปรึกษา ตรวจทานผลการเรียน BookMark
10 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียน
10 มี.ค. 60
นักเรียน ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
10 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60
ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
17 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
17 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
24 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
24 มี.ค. 60
ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำรายวิชา ที่วิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่4
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60
เรียนซ้ำรายวิชา
31 มี.ค. 60
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 รับใบประกาศนียบัตร และวุฒิการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
Link
The poll
การจัดเวลาเรียนของการศึกษาไทยเหมาะสมดีแล้วหรือ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด