ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 6
คู่มือการใช้งาน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 251.08 KB 1
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 162
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 GIF Image ขนาดไฟล์ 26.69 KB 93
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.82 KB 101
รายงานผลการปฏิบัติงาน2558 (การทำ SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 102
เอกสารหัวข้อสอบโรงเรียนโพธินิมิติวทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.1 KB 264
นักเรียนจบปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 250