สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
"ใบโพธิ์บนพานทอง  กลางวงล้อธรรมจักร"
                            ใบโพธิ์        หมายถึง       ผู้รู้แจ้ง
                            ธรรมจักร    หมายถึง       แดนธรรม

สีประจำโรงเรียน
สีดำ หมายถึง ความเสียสละ ความอดทน ความหนักแน่น

 สีทอง หมายถึง ความดีงาม ความสว่างรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นโพธิ์

เป็นต้นไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณะของพุทธ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็นแก่ลูกโพธินิมิตฯ และผู้มาเยือนทุกคน
ทั้งยังเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เเข็งแรงเสมือนความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม