ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
"ใบโพธิ์บนพานทอง  กลางวงล้อธรรมจักร"
                            ใบโพธิ์        หมายถึง       ผู้รู้แจ้ง
                            ธรรมจักร    หมายถึง       แดนธรรม

สีประจำโรงเรียน
สีดำ หมายถึง ความเสียสละ ความอดทน ความหนักแน่น

 สีทอง หมายถึง ความดีงาม ความสว่างรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นโพธิ์

เป็นต้นไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณะของพุทธ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็นแก่ลูกโพธินิมิตฯ และผู้มาเยือนทุกคน
ทั้งยังเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เเข็งแรงเสมือนความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม