ชุมชนตำบลบางพูด
1. นายประสาท สีใส ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 1
    ที่อยู่   16/10 ม.2 ต.บางพูด   
    เบอร์   08-6609-4049 / 08-5448-2216/ 02-963-1165
2. นายประเสริฐ ภิญโญรัตนโชติ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 2
    ที่อยู่   29 ม.4 ต.บางพูด   
    เบอร์   06-5206-1811 / 06-3530-6898
3. นางอารีย์ จินตนวิศิษฐ์ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 3
    ที่อยู่  11 ม.7 ต.บางพูด
    เบอร์  08-9514-5600 / 02-962-8288

4. นางสุวรรณี อุดมทรัพย์ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 4 และประธานชุมชนตำบลบางพูด
    ที่อยู่   46/1 ม.7 ต.บางพูด
    เบอร์   08-4667-1338
5. นางเบญจวรรณ จันทร์แดง ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 5
ที่อยู่   56 ม.8 ต.บางพูด
เบอร์   02-964-6022 / 08-9182-4741
6. นายเมียวซัน แซ่ฮ่อ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 6
    ที่อยู่   43/163 ม.3 ต.บางพูด
    เบอร์   08-1807-6132
7. คุณทองใบ ลาบุญ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 7
    ที่อยู่   101/30 ม.8 ต.บางพูด
    เบอร์   08-6248-9986

8. นายธนากิต วรรณศิริ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 8
    ที่อยู่   1/37 ม.9 ต.บางพูด
    เบอร์   08-6471-5882
9. นางอาภารัตน์ ครองบุญ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 9
  ที่อยู่   125/135 ม.เดอะคอนเนคลานทอง ม.8 ต.บางพูด
  เบอร์   08-1493-1945 / 02-960-0039

10. -ลาออก- ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 10
11. นางกฤษณา เสริฐสร ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 11
    ที่อยู่         
    เบอร์   
12. นางสุชานันท์ มหรรสุขเจริญ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 12
    ที่อยู่   18/1062 ม.5 ต.บางพูด
เบอร์  08-1840-8533

13. นางวิไลวรรณ คลังเงิน เสริมสุขนคร
  ที่อยู่   39/145 ม.3 ต.บางพูด
  เบอร์   02-584-3627, 08-9989-8305

14. นายวัฒนา กรณ์เกษม ประธานชุมชนลานทอง
    ที่อยู่   100/234 ม.8 ต.บางพูด
    เบอร์  08-9811-1437

15. นายอุเทิน พิมพะไชย์ ปากเกร็ดวิลเลจ
    ที่อยู่   43/181 ม.8 ต.บางพูด
    เบอร์  08-6770-8449 /02-583-0805

16. นายณรงค์เศรษฐ์ แจ้งแสง ไทยสมุทร
    ที่อยู่   99/336 ม.8 ต.บางพูด
    เบอร์  08-6058-3555 

17. นายโกสิน ชาญเลิศ สหกรณ์ 3
    ที่อยู่   44/25 ม.9 ต.บางพูด
    เบอร์  08-7374-5677

18. นางสมใจ พร้อมญาติ ราชพฤกษ์
    ที่อยู่   18/109 ม.5 ต.บางพูด
    เบอร์  08-7075-7846, 06-1625-4231

19. นายสมชาย เที่ยงอ่ำ วัดกู้ - มติชน
    ที่อยู่   21/1 ม.5 ต.บางพูด
    เบอร์  08-3981-7772

20. ร้อยเอกสมชาย แก่นวงศ์ โรงเรียนทหารขนส่ง
    ที่อยู่   124/2 ม.5 ต.บ้านใหม่
    เบอร์  08-7106-2030