โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 


โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ระดับชั้น

เเบบบันทึก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6