กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
คุณครูทองสา ทวีโชติ
คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
คุณครูกนกวรรณ เรืองแสง
คุณครูรมิดา บุญทา