กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
คุณครูไตรรงค์ ลิยะรัตน์
คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธูป
คุณครูสุจริต พุ่มไม้
คุณครูปิยนุช เหล่าชาติ