ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูพัชรินทร์ ไม้เกษ
ภาคเรียนที่ 1
1. บทเรียนออนไลน์   :        
    https://sites.google.com/view/kruyai-thai/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
     ท33101  ภาษาไทย ม.6  รหัสชั้นเรียน  class room ม.6
      ม. 6/1  :   wxsvdjo , https://classroom.google.com/w/OTM3ODYzNzg0NjBa/t/all
      ม. 6/2  :   wjtfdfb , https://classroom.google.com/w/MTI1Mjk3NzA1NjQz/t/all
      ม. 6/3  :   6ow5zmr , https://classroom.google.com/w/MTAyMzU3ODY1Nzcy/t/all
      ม. 6/4  :   imjuhqc ,  https://classroom.google.com/w/MTAyMzU4MDM5NTE2/t/all
      ม. 6/5  :  okpgjft  , https://classroom.google.com/w/MTAyMzU4MDM5NTM3/t/all
      ม. 6/6  :  kn75nc3 , https://classroom.google.com/w/MTAyMzU4MDM5NTY1/t/all

ครูนิรมิต วงค์ภาดี
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูขนิษฐา ทิพย์มงคล

ภาคเรียนที่ 1  ภาษาไทย  ม.2  ท22101
1.https://classroom.google.com/c/OTY0NTIxMjEyNjVa รหัส nlffi6http:smiley
2.วิชา ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑ ม.2 รหัสของชั้นเรียน ilfsni4
 blush
.
https://classroom.google.com/c/MTI0ODEzNzcxNzYx  yes
3.https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1 สื่อการสอน  ภาษาภิ่น  enlightened
4. 
https://classroom.google.com/c/NjQyNzI0MjU5Mjla รหัสห้องเรียน fsjd5qhttp://ทักษะการสื่อสาร yes5.https://docs.google.com/presentation/d/1MGIzH-0NBzD7fYeoyZu4bJHGAiLLv5Z_KmcoUZfKjvc/edit  blush
6.
http://โคลงภาพพระราชพงศาวดารhttps://docs.google.com/presentation/d/12XvRaI92t2IbEqtsD-V0p3mxP1SX08PCIqGKWxvJK-Q/edit#slide=id.p1  heart

 7.ท 22101 เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร https://classroom.google.com/c/MTEyOTk2MTQyMzAz liiiร รหัสวิชาljwjpn4รjwjpn4
ครูอนัญญา อัตนัย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท32101 มัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนสามารถเรียนวิชาภาษาไทยได้ที่ ลิงค์นี้ นะคะ 
ชั้นเรียนออนไลน์ ม.5/1

https://classroom.google.com/w/NjcwMDEwMjEwMTRa/t/all
รหัสของชั้นเรียน คือ   mh4ac6t

ชั้นเรียนออนไลน์ ม.5/2
https://classroom.google.com/w/MTA4ODM2MTE1MTgz/t/all

รหัสของชั้นเรียน คือ ktufv7i

ชั้นเรียนออนไลน์ ม.5/3
https://classroom.google.com/w/MTA4ODcyNjA1MjI0/t/all
รหัสของชั้นเรียน คือ 3ss7y32


ชั้นเรียนออนไลน์ ม.5/4
https://classroom.google.com/w/MTA4ODcyOTQyODEy/t/all

รหัสของชั้นเรียน คือ  3ss7y32
ครูเอื้อมพร เบ็ญนา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย ท21101 

mail ม.1/5  Google Classroom 
รหัสของชั้นเรียน a3b755y

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย ท23101
 

mail ม.3/2  Google Classroom 
รหัสของชั้นเรียน zrzrqu6

mail ม.3/4  Google Classroom รหัสของชั้นเรียน iyekuf6

mail ม.3/6  Google Classroom รหัสของชั้นเรียน omoq6mz

mail ม.3/7  Google Classroom รหัสของชั้นเรียน 6untjoz

 


 
 
ครูขวัญสุดา กองช้าง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21101

ม.1/1 https://classroom.google.com/c/NjY1MTI5NTU1NDRa  รหัสเข้าชั้นเรียน phcweex

ม.1/2 https://classroom.google.com/c/MTM1Mzg5Mzg1ODk1 รหัสเข้าชั้นเรียน hfi6dhk

ม.1/3 https://classroom.google.com/c/MTM1Mzg5Mzg1OTEy รหัสเข้าชั้นเรียน avslw2k

ม.1/4 https://classroom.google.com/c/MTM1Mzg5Mzg1OTQ3 รหัสเข้าชั้นเรียน hrqyldl

ม.1/6 https://classroom.google.com/c/MTEyMDE2NTk4ODcw รหัสเข้าชั้นเรียน obioheu
 

ครูหิรัญญา ช่วยหะ
enlightenedภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยได้ที่นี่ค่ะ laughheart

วิชาการเขียน 1 รหัสวิชา ท20203 
mail ม. 2/1 Google Classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/MTM1MzkwNDc2Njk3
yes รหัสของชั้นเรียน 56zaqgn 


วิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท22101 
mail ม. 2/3 Google Classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/MTM1Mzc5MTkwODY1
yes รหัสของชั้นเรียน svr3ssx

mail 
ม. 2/5 Google Classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/NTc1Mjc2Njg2MjRa
yes รหัสของชั้นเรียน i7q6fjg


วิชาภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 
mail ม. 3/1 Google Classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/MTI1Njg2MDkxMDk3
yes รหัสของชั้นเรียน srd3pve

mail ม. 3/3 Google Classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/MTM1MzkwNTI2MDQ2
yes รหัสของชั้นเรียน j46262d

mail 
ม. 3/5 Google Classroom  
https://classroom.google.com/u/0/c/MTM1MzkwNTI2MDU3
yes รหัสของชั้นเรียน rwuggdx