ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ครูปวริศร์ โตน้ำ
ภาคเรียนที่  1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 enlightenedenlightened

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ภาคเรียนที่  2  
1.
2.
ครูคมสันติ์ ดางาม
ภาคเรียนที่  1
1. 
2. 

ภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ภาคเรียนที่  1
1. ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
https://sites.google.com/view/krufachanchi

ภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครูวิภาพร ธรรมสา

ภาคเรียนที่  1

ณิตศาสตร์ พื้นฐาน (ค23101)
ม.3/1 รหัส rzza5kj 
https://classroom.google.com/c/NjkxMTUzNDc4MjNa
ม.3/5  รหัส lgdtqee               https://classroom.google.com/c/NjkxMTUzNDc4MTVa
ม.3/6 รหัส bahpvwk https://classroom.google.com/c/NjkxMTUzNDc4MDJa

ม.3/7 รหัส  blvnoqe https://classroom.google.com/c/NjY1MTg3Mzc0NDZa

 


ภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครอุษณา ขำดี

ภาคเรียนที่  1

1. ม.2 รหัสวิชา ค22101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมyes
2. ม.4 รหัสวิชา ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานyes
https://sites.google.com/view/krujunepotinimit/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
ภาคเรียนที่  1
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัส ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ รหัส ค21201 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
รหัสเข้าห้องเรียน 3akedlc
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY2NzU4OTQ4MTNa

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รหัส ค33101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสเข้าห้องเรียน hs4wzjj
https://classroom.google.com/u/0/c/MTAxMzU2MDk2MzExภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครูพัชรินทร์ บุญสาง

ภาคเรียนที่  1enlightenedenlightened

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน  ค31101yesyes
ม.4/1 
https://classroom.google.com/c/NjYwMzMzNTgxODla
ม.4/2 https://classroom.google.com/c/NjYwNTc3MzM1MjRa

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน  ค32101yesyes

ม.5/1 https://classroom.google.com/c/MTA2ODQzNDMwMTQ2

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ค31201laughwink
ม.4/1 
https://classroom.google.com/c/MTM1MzkxODU1MTE3
ม.4/2 https://classroom.google.com/c/MTM1MzkxNzMyNTE4

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ค31201laughwink

ม.5/1 https://classroom.google.com/c/MTM1Mzg4ODA3NzQ1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูจิรวัฒน์ ครองยุติ)
ภาคเรียนที่ 1 / 2563
หน่วยที่ 1 เรื่อง พื้นผิวและปริมาตร
หน่วยที่ 2 เรื่อง กราฟ
หน่วยที่ 3 เรื่อง สมการเชิงเส้น
หน่วยที่ 3 เรื่อง ความคล้าย

 *  ปฐมนิเทศ แนะนำครูผู้สอน
  file:///C:/Users/Administrator/Desktop/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%A1.3%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B52563.pdf 

**  เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
ครูจันทร์สุดา ท่อนเสาร์
ภาคเรียนที่  1
1. ม. 5  รหัสวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
power point เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและใบงาน2. 


Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.36 KB
MS.Jenny rose S.magarzo
ภาคเรียนที่  1
1. 
2. 

ภาคเรียนที่  2
1. 
2.