อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ลูกโพธินิมิตฯ ยิ้มไหว้  ทักทาย


เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 
กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม