ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นจำนวนนักเรียนรวม
ชายหญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 111458172
มัธยมศึกษาปีที่ 214888236
มัธยมศึกษาปีที่ 314481225
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น406227633
มัธยมศึกษาปีที่ 45556111
มัธยมศึกษาปีที่ 57463137
มัธยมศึกษาปีที่ 69056146
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย219175394
รวมจำนวนทั้งหมด6254021027