ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2013
ปรับปรุง 19/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 683950
Page Views 1095698
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา


 ปรัชญาของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม


ปัญฺญา  ว ธเนน  เสยฺโย


( ปัน-ยา-วะ-ทะ-เน-นะ-เสย-โย)


ปัญญามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งปวง


วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม


"มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ควบคู่คุณธรรม เน้นกิจกรรม
 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สากล"