ติดต่อเรา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2   ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2583-7345 เบอร์โทรสาร 0-2584-4860
Email : admin@potinimit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/potinimitwittayakom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน