ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2   ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2583-7345


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน