ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2   ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2583-7345


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :