ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ธ.ค. 63 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา เมืองโบราณ จังหวัดสมุทราปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา เมืองโบราณ จังหวัดสมุทราปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดพละ หัวหน้าระดับ ม.ปลาย
04 ธ.ค. 63 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธ.ค. 63 -9 เม.ย. 64
17 พ.ย. 63 17 พย. 63 เวลา 16.00 น. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการ 5 องค์กรหลักโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
11 พ.ย. 63 11 พย. 63 เวลา 16.00 น. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทองดี
11 พย. 63 เวลา 16.00 น. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทองดี
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ม. 1 ม. 2 , ม.5 วันที่ 9 , 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ม. 3 , ม. 4 , ม. 6 วันที่ 10 , 12 พ.ย. 63
13 ส.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู 63
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
16 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูเเลตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน วันที่ 16 ก.ค.63 เวลา 11.00 น.
19 มิ.ย. 63 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ในการเข้าสอบเพื่อคัดห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
18 มิ.ย. 63 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ในการเข้าสอบเพื่อคัดห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
17 มิ.ย. 63 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพ่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้
15 มิ.ย. 63 ถึง 16 มิ.ย. 63 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม. 4

12 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม. 1
09 มิ.ย. 63 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการ ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ นำคณะครูกลุ่มงานสื่อเทคโนโลยีและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อการสอนออน
15 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. เรียนเชิญคุณครูและบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน App Zoom เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4
01 พ.ค. 63 งานวิชาการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เวลา 11.00 น.
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ม. 3 สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
31 ม.ค. 63 คณะกรรมการคุมสอบโอเน็ต ม. 3 ประชุมห้องกว้าง รอบคอบ
29 ม.ค. 63 ถึง 30 ม.ค. 63 ติวโอเน็ต ม.3 วันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ ห้องทองดี และห้องโสตวิชัยบรรดาศักดิ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
19 ธ.ค. 62 ถึง 24 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 2/2562 วันที่ 19 , 20 , 23 , 24 ธันวาคม 2562
17 ธ.ค. 62 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบ
10 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562
09 พ.ย. 62 เรียนชดเชย
06 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เปิดภาคเรียนที่  2/2562   วันที่  6 พฤศจิกายน 2562 

31 ต.ค. 62 ถึง 05 พ.ย. 62 หยุดเรียน
28 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 เรียนชดเชย
19 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานห้องสมุด
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
06 มิ.ย. 62 พิธีไห้วครู ประจำปี 2562
02 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562