ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67
14 ก.พ. 61 กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้าน ลานโพธิ์
21 ก.พ. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 15.30 น.