ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ม.ค. 62 ถึง 22 ม.ค. 62 ชาว พน. ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์ อยู่คะเชนทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรายการแข่งขันฟุตบอลคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
13 ม.ค. 62 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
21 ธ.ค. 61 กีฬาภายใน โพธินิมิตเกม ครั้งที่ 32
17 ธ.ค. 61 ประชุมคระกรรมการปฏิคมงานกีฬาภายใน โพธิมิต เกม ครั้งที่ 32
14 ธ.ค. 61 ถึง 16 ธ.ค. 61 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ปกป้อง
30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
26 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิชัยบรรดาศักดิ์
24 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินข้าราชการครูฯ ตาม ว21 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม