ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.พ. 62 ประเมิน ScQA
13 ก.พ. 62 ถึง 19 ก.พ. 62 แจ้งคุณครูประจำวิชาทุกท่านค่ะ สามารถส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 และใส่ซองข้อสอบให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 .
แจ้งคุณครูประจำวิชาทุกท่านค่ะ สามารถส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 
และใส่ซองข้อสอบให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 
คุณครูที่สอนนักเรียนพิการทางสายตา ม.1 และ ม.2 ให้ส่งไฟล์ข้อสอบได้ที่อีเมลครูจินดามัยนะคะชื่อเมล
jindamai72@gmail.com
ขอบคุณมากค่ะ
08 ก.พ. 62 กิจกรรมเปิดบ้านลานโพธิ์
31 ม.ค. 62 ถึง 02 ก.พ. 62 ปิดสถานศึกษา เป็นเวลา 2. วัน (31 ม.ค.-1 กพ. 62) ตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM. 2.5
20 ม.ค. 62 ถึง 22 ม.ค. 62 ชาว พน. ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์ อยู่คะเชนทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรายการแข่งขันฟุตบอลคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
13 ม.ค. 62 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
21 ธ.ค. 61 กีฬาภายใน โพธินิมิตเกม ครั้งที่ 32
17 ธ.ค. 61 ประชุมคระกรรมการปฏิคมงานกีฬาภายใน โพธิมิต เกม ครั้งที่ 32
14 ธ.ค. 61 ถึง 16 ธ.ค. 61 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ปกป้อง
30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
26 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิชัยบรรดาศักดิ์
24 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินข้าราชการครูฯ ตาม ว21 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม