ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 64 ถึง 17 พ.ค. 65 ปฎิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
04 ธ.ค. 63 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา เมืองโบราณ จังหวัดสมุทราปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา เมืองโบราณ จังหวัดสมุทราปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดพละ หัวหน้าระดับ ม.ปลาย
04 ธ.ค. 63 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธ.ค. 63 -9 เม.ย. 64
17 พ.ย. 63 17 พย. 63 เวลา 16.00 น. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการ 5 องค์กรหลักโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
11 พ.ย. 63 11 พย. 63 เวลา 16.00 น. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทองดี
11 พย. 63 เวลา 16.00 น. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทองดี
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ม. 1 ม. 2 , ม.5 วันที่ 9 , 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ม. 3 , ม. 4 , ม. 6 วันที่ 10 , 12 พ.ย. 63
13 ส.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู 63
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
16 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูเเลตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน วันที่ 16 ก.ค.63 เวลา 11.00 น.
19 มิ.ย. 63 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ในการเข้าสอบเพื่อคัดห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
18 มิ.ย. 63 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ในการเข้าสอบเพื่อคัดห้องเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
17 มิ.ย. 63 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพ่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้
15 มิ.ย. 63 ถึง 16 มิ.ย. 63 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม. 4

12 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม. 1
09 มิ.ย. 63 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการ ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ นำคณะครูกลุ่มงานสื่อเทคโนโลยีและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อการสอนออน
15 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. เรียนเชิญคุณครูและบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน App Zoom เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4
01 พ.ค. 63 งานวิชาการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เวลา 11.00 น.
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ม. 3 สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
31 ม.ค. 63 คณะกรรมการคุมสอบโอเน็ต ม. 3 ประชุมห้องกว้าง รอบคอบ
29 ม.ค. 63 ถึง 30 ม.ค. 63 ติวโอเน็ต ม.3 วันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ ห้องทองดี และห้องโสตวิชัยบรรดาศักดิ์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม